Визначення коду товару

 opredelenie-koda-uktzed  Код товару дозволяє визначити ставки митних зборів та інші платежі, дізнатися про необхідність отримання дозвільної документації.

Митними органами України для цілей кодування товарів при митному оформленні використовується товарна номенклатура Митного тарифу України (УКТ ЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), затверджена Законом України „Про Митний тариф України” від 19.09.2013р. №584-VII.

В УКТ ЗЕД товари систематизовано за роздiлами, групами, товарними позицiями, товарними пiдпозицiями, найменування i цифрові коди яких унiфiковано з Гармонiзованою системою опису та кодування товарів (ГС).

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарiв в УКТ ЗЕД включає код групи (першi два знаки), товарної позицiї (першi чотири знаки), товарної пiдпозицiї (першi шiсть знакiв), товарної категорiї (першi вiсiм знакiв), товарної пiдкатегорiї (десять знакiв).

Спеціалісти ТОВ НВФ «Універсалком-Сервіс» допоможуть правильно визначити код товару за УКТ ЗЕД, що дозволить надати загальну довідку стосовно товару, яка включає інформацію про платежі при митному оформленні, обмеження, сертифікати, дозволи, висновки, види контролю, визначення критеріїв ризику тощо.